Nasze przedszkole zostanie otwarte 25 maja br. i będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym. Placówka będzie otwarta w godz. od 7.00  do 16.00.

Przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola rodzice sygnalizują przez domofon znajdujący się przy drzwiach wejściowych. W holu przedszkola może przebywać tylko jeden rodzic i jego dziecko/dzieci.

Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach od 7:00 do 8:30. Dzieci przyprowadzone po godzinie 8:30 nie będą przyjmowane do przedszkola (od godziny 8:30 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego).

Dziecko odbierane i przyprowadzane jest przez upoważnionego pracownika przedszkola, rodzice nie wchodzą do przedszkola, poza wyznaczony teren.

Dziecko przed wejściem i wyjściem do placówki ma badaną temperaturę, Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37,2). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i zapewniają dzieciom przede wszystkim działania opiekuńcze . Dla dzieci przebywających w domu nauczycielki      w dalszym ciągu będą przygotowywać propozycje zabaw i zajęć.

 

Informacja dla rodziców  dzieci zakwalifikowanych do przedszkola od 25 maja 2020r.

 

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie, wypełnieniu ankiety epidemiologicznej oraz zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w okresie pandemii COVID – 19

Dokumenty znajdują się poniżej w plikach do pobrania. Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka dyżurującemu pracownikowi w holu, (jest to warunek przyjęcia dziecka).

Ankieta i oświadczenie >>plik do pobrania<<

Procedura bezpieczeństwa >>plik do pobrania<<

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2020