Dnia 1 września (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

 

Zgodnie z decyzją MEN i GIS  przedszkole działa w reżimie sanitarnym.

 

 

 

Placówka będzie otwarta w godz. od 6.00  do 17.00.

 

Przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola rodzice sygnalizują przez domofon znajdujący się przy drzwiach wejściowych. W holu przedszkola może przebywać troje rodziców i jego dziecko/dzieci.

 

Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach od 6:00 do 9:00. Dzieci przyprowadzone po godzinie 9:00 nie będą przyjmowane do przedszkola (od godziny 9:00 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego).

 

Dziecko odbierane i przyprowadzane jest przez upoważnionego pracownika przedszkola, rodzice nie wchodzą do przedszkola, poza wyznaczony teren.

 

Wejść z dzieckiem do szatni będą mogli jedynie Rodzice dzieci 3-letnich, które rozpoczynają edukację w przedszkolu, (zasada ta obowiązuje przez 1 miesiąc od rozpoczęcia uczęszczania dziecka do naszej placówki).  W szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 3 rodziców z dziećmi.

 

Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

Dziecko przed wejściem i wyjściem do placówki ma badaną temperaturę, Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37,5 ). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

 

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie, wypełnieniu ankiety epidemiologicznej oraz zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w okresie pandemii COVID – 19

 

Dokumenty znajdują się poniżej w plikach do pobrania. Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka dyżurującemu pracownikowi w holu, (jest to warunek przyjęcia dziecka).

 

>>Procedura bezpieczeństwa Przedszkole Jedynka<<

>>Ankieta i oświadczenie<<

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2021