Dnia 1 września (środa) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

Zgodnie z decyzją MEN i GIS  przedszkole działa w reżimie sanitarnym.

 

Placówka będzie otwarta w godz. od 6.00  do 17.00.

 

Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

 

Rodzic bezwzględnie przestrzega procedury nie wchodzenia na teren przedszkola poza wyznaczonymi, oznakowanymi miejscami. Przy każdym wejściu dezynfekuje swoje dłonie , musi  mieć zakryte usta i nos.

 

Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach od 6:00 do 9:00. Dzieci przyprowadzone po godzinie 9:00 nie będą przyjmowane do przedszkola (od godziny 9:00 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego).

 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola - szatni,                                                      

z zachowaniem następujących zasad:

 

-  w małej szatni  jednocześnie może przebywać maksymalnie 3 rodziców z dziećmi.

 

-  w dużej szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 rodziców z dziećmi.

 

Pozostałe osoby czekają w holu przedszkola,  do momentu, aż kolejna  osoba opuści szatnie .

 

Czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przebrania dziecka, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować  z dzieckiem po terenie przedszkola.

 

Pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola zobowiązany jest do stałej kontroli liczby osób przebywających w szatni.

 

Dziecko przed wejściem  do placówki  ma badaną temperaturę termometrem bezdotykowym.

 

Pracownik odmawia przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli:

 

1) zauważy oznaki infekcji/choroby – dziecko nie jest zdrowe,

 

2) temperatura ciała dziecka, mimo powtórnego pomiaru, przekracza 37,5°C, 

 

 

 

Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

 

 

Harmonogram zebrań organizacyjnych znajduje się w zakładce KONSULTACJE.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2021