Nasze przedszkole zostanie otwarte 25 maja br. i będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym. Placówka będzie otwarta w godz. od 7.00  do 16.00.

Przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola rodzice sygnalizują przez domofon znajdujący się przy drzwiach wejściowych. W holu przedszkola może przebywać tylko jeden rodzic i jego dziecko/dzieci.

Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach od 7:00 do 8:30. Dzieci przyprowadzone po godzinie 8:30 nie będą przyjmowane do przedszkola (od godziny 8:30 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego).

Dziecko odbierane i przyprowadzane jest przez upoważnionego pracownika przedszkola, rodzice nie wchodzą do przedszkola, poza wyznaczony teren.

Dziecko przed wejściem i wyjściem do placówki ma badaną temperaturę, Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37,2). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i zapewniają dzieciom przede wszystkim działania opiekuńcze . Dla dzieci przebywających w domu nauczycielki      w dalszym ciągu będą przygotowywać propozycje zabaw i zajęć.

 

Informacja dla rodziców  dzieci zakwalifikowanych do przedszkola od 25 maja 2020r.

 

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie, wypełnieniu ankiety epidemiologicznej oraz zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w okresie pandemii COVID – 19

Dokumenty znajdują się poniżej w plikach do pobrania. Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka dyżurującemu pracownikowi w holu, (jest to warunek przyjęcia dziecka).

Ankieta i oświadczenie >>plik do pobrania<<

Procedura bezpieczeństwa >>plik do pobrania<<

 

 

Informacja dotycząca  możliwości uruchomienia działalności  naszego przedszkola.

 

Drodzy Rodzice,

jeśli wyrażacie chęć korzystania z opieki nad dzieckiem w  naszej placówce  prosimy  o poinformowanie, o tym wychowawców grup. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną  w kraju, w przedszkolu będą obowiązywały restrykcje sanitarne. Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi dla przedszkoli pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli    

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

Wszelkie procedury regulujące pobyt dziecka w przedszkolu zostaną ogłoszone w możliwie najbliższym terminie.

Informacje do wychowawców poszczególnych grup:

- imię i nazwisko dziecka,

- godziny pobytu dziecka w przedszkolu

Informacje proszę przesłać do 06.05.2020r.

 

Proszę Państwa o rozwagę w podejmowaniu decyzji. Troska i dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne Dzieci i Rodzin jest najważniejsza.

Jeśli  podejmą Państwo decyzje o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem i nie posyłaniu go do przedszkola,  przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 24 maja br.:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-rowniez-po-otwarciu-zlobka-dowiedz-sie-wiecej

Dla dzieci przebywających w domu  nauczycielki w dalszym ciągu będą przygotowywać  propozycje zabaw i zajęć dla poszczególnych grup .

Ostateczną decyzje o otwarciu naszej placówki podejmujemy po zapoznaniu się z komunikatem od  Prezydenta Miasta Legnicy.

 

Dyrektor

Danuta Łyczko

 

 

 

Uwaga Rodzice !

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

12 i 13 marca br.  w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od 16 marca do 25 marca przedszkole będzie zamknięte.

20.03.2020r  przedstawienie teatralne pt. „Legenda o smoku Wawelskim” przygotowane przez Teatr „Forma”.

 

05.03.2020r. koncert edukacyjny dla dzieci pt. „Żeglarze i piraci na morzu pełnym dźwięków”

 

24.03.2020r. warsztaty z robotyki grupa 6, 7

25.03.2020r. warsztaty z robotyki grupa 4, 5

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2020