Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” znajduje się na terenie miasta Legnica przy ulicy Złotoryjskiej 54/56. Organem prowadzącym jest Gmina Legnica. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. Przedszkole istnieje jako niepubliczne od 1998r.

 

Warunki lokalowe są bardzo dobre, placówka posiada 13 sal, gabinet lekarski, salę gimnastyczną, ogródek z placem zabaw, który jest wyposażony w sprzęt do zabaw i urządzenia terenowe.

 

Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” w Legnicy:
- zapewnia prawidłową opiekę, ochronę przed przemocą i poszanowanie godności osobistej każdego dziecka,
- przygotowuje wychowanków do podjęcia nauki w szkole,
- współdziała z rodziną wspierając ją w wychowaniu dziecka,
- wspomaga indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego możliwości psychicznych, fizycznych oraz własnej inicjatywy.

 

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenia jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki korzystają z ofert Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, uczestniczą w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Umiejętnie diagnozują potrzeby dzieci. Praktycznie wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, stosują zróżnicowane i aktywizujące metody pracy.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

6:00-8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola, wspólne planowanie dnia, zabawy dowolne, indywidualne ćwiczenia, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczych. Zabawa ruchowa.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-10:15 Zajęcia edukacyjne w ramach określonych obszarów tematycznych.
10:15-11:45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-13:45 Czas relaksacyjny.
13:45-14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
14:00-14:20 Podwieczorek.
14:20-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Pożegnanie dnia, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

RAMOWY ROZKłAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

6.00–8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, wspólne planowanie dnia, zabawy dowolne, indywidualne ćwiczenia, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczych.

8.30–8.45 Ćwiczenia poranne.

8.45–9.00 Przygotowanie do śniadania.

9.00–9.30 Śniadanie.

9.30–11.00 Zajęcia edukacyjne w ramach określonych obszarów tematycznych.

11.00–11.45 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.45–12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30 Obiad.

12.30–12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45–14.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.20 Podwieczorek.

14.20–17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Pożegnanie dnia, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

Plan zajęć dodatkowych

 

w Przedszkolu Niepublicznym

 

"Jedynka"

 

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Taniec

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

 

 

 

 

Zabawy z językiem hiszpańskim

 

 

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

 

Robotyka

 

 

2 x w miesiącu,

grupy: 3,4,5,6.

 

 

 

Zajęcia z tablicą interaktywną

 

 

 

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

Rytmika

 

 

 

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

Teatr

 

 

Grupy: 5,6.

 

Grupy:

1,2,3,4.

Szachy

Grupy: 5,6.

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

Grupy: 5,6.

Język angielski

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

 

 

Grupy:

1,2,3,4,5,6.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2024